Presuda Vojnog suda II. JA u Zagrebu visokim dužnosnicima NDH
Presuda visokim dužnosnicima NDH dr. Mili Budaku, Jurju Rukavini, Ivanu