Mile Budak
Mile Budak, rođen je u Svetom Roku, 30. kolovoza 1889. pogubljen od strane