Presuda Vojnog suda II. JA u Zagrebu visokim dužnosnicima NDH
Presuda visokim dužnosnicima NDH osuđeni visoki dužnosnici
Presuda visokim dužnosnicima NDH

Presuda visokim dužnosnicima NDH

dr. Mili Budaku, Jurju Rukavini, Ivanu Vignjeviću, dr. Nikoli Mandiću, dr. Juliju Makancu, Nikoli Steinfelu, dr. Pavlu Cankiju, Ademagi Mešiću, Lavoslavu Milicu i dr. Bruni Nardelliju, zbog “djela veleizdaje, ratnog zločinstva i narodnog neprijatelja"

VOJNI SUD II. ARMIJE J.A. - Presuda visokim dužnosnicima NDH

U IME NARODA JUGOSLAVIJE !

Vojni sud II. Armije J.A. sastavljen od pukovnika Hmčević dr. Josipa, pretsjednika Vijeća vojnog suda kod Generalštaba J.A. kao pretsjedatelja vijeća, majora Divjanovića dr. Gabrijela, presjednika Vojnog suda kod štaba II. Armije i kapetana Ranogajec Vladimira, predsjednika vojnog suda Komande grada Zagreba kao članova vijeća, Radan dr. Ota, sekretara Vojnog suda Komande Grada Zagreba kao zapisničara, u prisustvu javnog tužioca Hrvatske Blažević Jakova, kao zastupnika optužbe, te u prisutnosti branitelja Politeo dr.
Ive, Elegović dr. Ive i Desput Drage, u krivičnom predmetu protiv okriv. Budak dr. Mile, Rukavina Jurja, Vidnjević Ivana, Mandić dr. Nikole, Makanec dr. Julija, Steinfel Nikole, Canki dr. Pavla, Mešić Ademage, Milić Lavoslava i Nardelli dr. Bruna optuženih radi krivičnih djela iz čl. 13 i 14 Uredbe o vojnim sudovima, nakon održanog glavnog pretresa u prisustvu okrivljenih donio je i proglasio dana 6. VI. 1945 slijedeću

Presudu:

 1. BUDAK dr. Mil H pok. Mile i Ane, rodjen 30.VIII.1889. g. u Sv. Roku, općina
  Lovinac, Lika, Hrvat, rkt. advokat, udovac, otac troje djece, imućan, nastanjen u Zagrebu,
  navodno osudjivan,
 2. RUKAVINA JURAJ zvani Juco, rodj. 4.II.1898. g. u Perušiću, Hrvat, rkt., oženjen,
  navodno bez imetka, bivši žandarmerijski kapetan, ustaški pukovnik, osudjivan,
 3. VIDNJEVIĆ265 IVAN sin Antuna i Fanike, rodj. 1907. g. u Zavalju, Hrvat, rkt.,
  oženjen, sudac Kotarskog suda u Zlataru, navodno neosudjivan,
 4. Mandić dr. Nikola pok. Petra, rodj. 20.1.1869. g. u Travniku, Hrvat rkt., oženjen, otac
  jednog djeteta, imućan, advokat u Sarajevu, navodno neosudjivan,
 5. MAKANEC dr. JULIJE pok. Alfreda, rodj. 19.IX.1904. g. u Sarajevu, Hrvat, rkt.,
  oženjen, otac jednog djeteta, imućan, profesor, navodno neosudjivan,
 6. STEINFEL NIKOLA pok. Bože, rodj. 27.XI.1889. na otoku Zlarinu kod Šibenika,
  Hrvat, oženjen, bez djece, navodno bez imetka, kapetan bojnog broda, navodno
  neosudjivan,
 7. CANKI DR. PAVAO pok. Aleksandra, rodj. 19.V.1892. g. u Ninu, Hrvat, rkt., oženjen,
  otac jednog djeteta, imućan, advokat u Čapljini, navodno neosudjivan,
 8. MEŠIČ ADEMAGA. rodj. 25.XII.1869. g. u Tešnju, Hrvat, musliman, oženjen, bez
  djece, dobrog imovnog stanja, navodno neosudjivan,
 9. MILIĆ LAVOSLAV pok. Lavoslava, rodj. 19.XI.1890. g. u Karlovcu, Hrvat, rkt.,
  oženjen, otac jednog djeteta, intendantski brigadni general, navodno neosudjivan,
 10. NARDELLI dr. BRUNO, pok. Petra, rodj. 26.IX.1901. g. u Splitu, Hrvat, rkt.,
  oženjen, otac troje djece, navodno bez imetka, sudac Okružnog suda u Splitu, navodno
  neosudjivan.

krivi su:

i to:

1.BUDAK dr. MILE, 2. RUKAVINA JURAJ, 3. Vidnjević266 Ivan, 4. Mandić dr. Nikola, 5. Makanec dr. Julije, 6. Steinfel Nikola, 7. Canki dr. Pavao, 8. Mešić Ademaga

I. što su stupivši u službu neprijateljske fašističke Italije i nacističke Njemačke osnovali protunarodnu terorističko-izdajničku organizaciju “Ustaše” odnosno naknadno njoj pristupili ili bili njom usko povezani, u namjeri da se radi ostvarenja imperijalističkih ciljeva fašističkih zločinaca stvorio t.zv. NDH na čijem čelu su stajali i preko nje nasilnim putem uništavali, porobljavali i pljačkali hrvatski i srpski narod, svojim radom izazvali i pokušali izazvati bratoubilački rat izmedju Srba i Hrvata, slabili unutrašnje jedinstvo hrvatskog
naroda, svojim zločinima pokušali spriječiti jedinstvenu borbu i bratstvo naroda Jugoslavije u jedinstvenom otporu i oružanoj borbi stranih imperijalističkih njemačko-italijenskih osvajača, pa su ovakav svoj rad provodili u djelo sve do oslobodjenja naroda Jugoslavije, čime su počinili zločin veleizdaje protiv svoga vlastitoga naroda,

II. što su kao rukovodioci, prvaci, potstrekači i pomagači zločinačke terorističke organizacije “Ustaštva” i t.zv. NDH inspirirali, organizirali i sudjelovali u izvršenju:
a/ masovnih klanja i ubijanja našeg naroda u svim krajevima na području t.zv. NDH, a naročito u Gospiću-Jadovno, Glini, Slunju, Bihaću, Mitrovici, SI. Požegi, Djakovu, Kninu, Drnišu, Mostaru, Livnu, kao i drugim mjestima,
b/ osnivanja mnogobrojnih zloglasnih konc. logora i zatvora u Jasenovcu, St. Gradiški, Djakovu, Feričancima, Loborgradu, Lepoglavi, dječjem logoru u Jastrebarskom, Koprivnici, Krušćici, Rabu, Pagu, Viru, Molatu, Kraljevici i mnogim drugim mjestima, te u Zagrebu t.zv. Sing-Sing na Ksaveru, Savskoj cesti, trgu N. Zvonimirovoj ulici br. 9. /ROS/, u kojima su na najzvjerski način mučeni i ubijani na stotine hiljada najboljih sinova, kćeri, majki i djece našega naroda,
c/ raseljavanje, pljačkanje, palenja i uništavanja naroda i njegove imovine, a naročito u Lici, Baniji, Kordunu, Bosni, Dalmaciji, Hrv. Primorju, Gorskom Kotaru i t.d.
d/ organiziranja nasilnog odašiljanja naših ljudi u ogromnom broju na nečovječni i ropski rad na korist nacističke Njemačke,
e/ nasilnog mobiliziranja i tjeranja naroda u fašističku vojsku u borbu protiv Jugoslavenske Armije i naših velikih saveznika, a naročito protiv bratskog SSSR-a, organiziranjem naročitih legionarskih formacija kao što su: “Plava”, “Vražija” i “Crna” divizija i legija za istočni front,

napose krivi su:

BUDAK dr. MILE

Mile Budak (30. kolovoza 1889. - 7. lipnja 1945.) bio je hrvatski političar i književnik najpoznatiji kao jedan od glavnih ideologa hrvatskog ustaškog pokreta
Mile Budak - Presuda visokim dužnosnicima NDH

a/ što je kao organizirani i zakleti ustaša još 1933. godine i kao ideolog potsrekivanja na masovna klanja i ubijanja Srba i Hrvata u Hrvatskoj, a kao najintimniji saradnik zločinca Pavelića Ante postao njegovim doglavnikom, a kao takav plaća od neprijatelja, organizirao u inostranstvu ustaške logore, u kojima je odgajao ustaške koljače, koji su se pod njegovim vodstvom i nadzorom spremali za zločine u domovini, a koji je posao nastavio i poslije osnutka t.zv. NDH
b/ što se je u emigraciji u Italiji, a zatim u Njemačkoj stavio u izdajničku službu fašističko-nacističkih osvajača, a protiv svog vlastitog naroda,
c/ što je u t.zv. NDH bio “ministar prosvjete” i “diplomatski poslanik u Njemačkoj”, te kao takav bio intelektualac inspirator pokolja Srba u Hrvatskoj bacajući parole “Ubijte svakog Srbina”, “Bježite psine preko Drine”, “Koliko Vrba toliko Srba”, te sa tih položaja potčinjavao narod i zemlju okupatora,
d/ što je još 1939. g. organizirao u Zagrebu za račun neprijatelja fašističku štampu i propagandu te razvio intenzivan petokolonaški rad, izdavajući ustaške novine “Hrvatski narod”, pod krivnom predavanja obilazio zemljom i držao ustaška predavanja i.t.d,
e/ što je kao ministar vanjskih postova t.zv. NDH neposredno učestvovao u odvodjenju nasilnom naše radne snage za fašističku njemačku industriju,
f/ što je izdavao i potpisao kao član “vlade” t.zv. NDH mnogobrojne i zločinačke zakone, naročito zakon o privilegovanom i izvanrednom položaju njemačke narodnosti grupe u NDH, o kolektivnoj odgovornosti gradjana-porodica naših rodoljuba, o rasnoj, i vjeresijskoj netrpeljivosti i.t.d.,

RUKAVINA JURAJ “JUCO”

Ustaše su poduzeli 1932. Lički ili Velebitski ustanak. Za spomenutu opsežniju ustašku akciju, dr. Pavelić se odlučio, jer je u Gospiću djelovala jaka ilegalna ustaška organizacija, pod vodstvom odvjetnika dr. Andrije Artukovića. Uz dr. Artukovića, vodeći članovi organizacije su bili: Juraj Joco Rukavina, Marko Došen, Josip Tomljenović i Nikola Orešković.
Rukavina Juraj Joco - Presuda visokim dužnosnicima NDH

a/ daje kao ustaški pukovnik u svojstvu zamjenika “velikog župana” župe Bribir-Sidraga 1941 g. organizirao teror nad civilnim pučanstvom

b/ što je u svojstvu ustaškog pukovnika u mjesecu srpnju, kolovozu i rujnu 1941., u 10-15 navrata izvršio masovni pokolj u području Varcar Vakufa putem t.zv. akcije “čišćenja”

VIDNJEVIĆ IVAN

što je kao pretsjednik ustaškog prijekog pokretnog suda u razdoblju od 24.VI.1941. do V. 1945 na smrt osudio i ubio više hiljada ljudi i žena, naših gradjana,

MANDIĆ dr. NIKOLA

Nikola Mandić (Travnik, 20. siječnja 1869. – Zagreb, 7. lipnja 1945.), hrvatski političar i odvjetnik, drugi i posljednji premijer NDH.
Mandić Nikola - Presuda visokim dužnosnicima NDH

a/ što seje, primivši u rujnu mjesecu 1943. g. mjesto predsjedni- t.zv. ustaške Pavelićeve vlade, saglasio sa cjelokupnim dotadanjim radom ustaških zlikovaca u t.zv. NDH i isti odobrio, te kao takav da je sa tog položaja dalje kao podršku i pomoć svim ustaško-terorističkim akcijama na području NDH izdavajući i potpisujući sve zločinačke i protunarodne zakone i naredbe i tome slično, a sve u namjeri da se ostvari konačni cilj fašističko-terorističke organizacije “Ustaša”, saradjujući kao veleizdajnik pri tome i neposredno sa okupatorom, ukom se je cilju i lično sastao sa Hitlerom i Himlerom u proljeće 1944. godine
b/ što je u više navrata tokom 1944 i 1945 godine do svoga hapšenja učestvovao u
pljačci narodne imovine i to iznosa od 295.000 švajcarskih franaka koje je podijelio zajedno
sa svojim ortacima,

MAKANEC dr. JULIJE

Julije pl. Makanec (Sarajevo, 19. rujna 1904. – Zagreb, 7. lipnja 1945.), hrvatski političar, filozof i pisac.
Makanec Julije - Presuda visokim dužnosnicima NDH

a/ što je kao načelnik u Bjelovaru još za bivše Jugoslavije izdajnički predao u ruke fašističkog neprijatelja razoružavši Jugoslavensku, vojsku i predavši više stotina oficira i vojnika bivše Jug. vojske okupatoru

STEINFEL NIKOLA

a/ što je kao rukovodilac “državne radne službe” u NDH radio na organiziranju omladine u radnu službu i u okviru iste da radi vojne objekte za okupatora,
b/ što je kao t.zv. “ministar oružanih snaga NDH” organizirao vojsku i njeno snabdjevanje, koja je vojska stavljena u službu okupatora, a za akcije protiv Jugoslavenske Armije,

a/ što je kao rukovodilac “državne radne službe” u NDH radio na organiziranju omladine
u radnu službu i u okviru iste da radi vojne objekte za okupatora,
b/ što je kao t.zv. “ministar oružanih snaga NDH” organizirao vojsku i njeno snabdjevanje,
koja je vojska stavljena u službu okupatora, a za akcije protiv Jugoslavenske Armije,

CANKI dr. PAVAO

a/ što je kao organizirani i zakleti ustaša primio se mjeseca listopada 1943. godine položaja “ministra pravosudja i bogoštovlja” u “vladi” t.zv. NDH saglasio se i dao podršku za cjelokupni dotadanji zločinački rad ustaštva, kao i za sve dotadašnje protunarodno i zločinačko zakonodavstvo i odobrio ga, te i nadalje sam sa tog položaja organizirao i upravljao prijekim sudovima, koji su na zločinački način poubijali bezbroj nevinih rodoljuba,
b/ što je pred samu kapitulaciju fašističke Njemačke na dan 5.IV. 1945 godine održao propagandni govor, kao konačni u nizu svojih ranijih govora i izjava u kome je hvalio Hitlera i Pavelića ističući vjeru u pobjedu fašističke Njemačke, a to u namjeri da pokuša ostaviti zločinačke i izdajničke namjere,

MEŠIĆ ADEMAGA

Ademaga Mešić ( 1861. - 1945. ) rođen je u Tešnju , književnik i političar. Služio je u austrougarskim šuckorima , a kasnije je bio dio ustaške vlasti u okviru NDH .
Mešić Ademaga - Presuda visokim dužnosnicima NDH

što je već u travnju 1941. godine postao doglavnik i kao takav održavao mnogobrojne političke sastanke po čitavoj Bosni, na kojima je hvalio fašistički poredak njemački i ustaški i vršio propagandu medju Muslimanima u Bosni i Hercegovini za ustaški pokret, a za mobilizaciju protiv Jugoslavenske Armije i naših saveznika.

MILIČ LAVOSLAV

Lavoslav Milić (Karlovac, 1890. – Zagreb, 1964.), general Kraljevine Jugoslavije i NDH. Nakon osnivanja Nezavisne Države Hrvatske bio je, makar je bio pravoslavne vjerospovijesti (vlasti NDH nisu govorile o "Srbima", nego uvijek o "pravoslavcima", kada su njeni državljani bili posrijedi), primljen u vojnu službu, te je u Ministarstvu Hrvatskog domobranstva bio zadužen za logistiku. Kraj rata dočekao je kao glavar Upravnog ureda u Ministarstvu oružanih snaga.

Englezi su ga zarobili 1945. u Austriji i vratili Jugoslavenskoj armiji. Vojni sud II. jugoslavenske armije ga je 6. lipnja 1945. godine u Zagrebu na 20 godina robije ali je nakon pet godina otpušten zbog bolesti. Umro je u Zagrebu 1964. godine

što je kao general stare jugoslavenske vojske prekršio zakletvu vojničke vjernosti, te kao intendantski “general poručnik” t.zv. NDH vršio okupatorovoj vojnoj sili i vršile masovna ubijanja, pljačkanja i palež našeg naroda i njegove imovine.

NARDELLI dr. BRUNO

što je od vremena kapitulacije Italije pa dalje t.j. od početka rujna 1943 godine bio “glavar” gradjanske uprave u Dalmaciji, pod čijom je upravom izvršen masovni pokolj našega naroda u Dalmaciji, a naročito u Bilicama, Dubravi, Poljicama, i Sinju i pod čijom je upravom osnovano zloglasno mučilište u Zablaću kod Šibenika pod komandom zloglasne formacije zvane “Konrad”,

tim svojim djelovanjem okrivljeni su počinili djela veleizdaje, ratnog zločinstva i narodnog neprijatelja opisana u čl. 13. i 14 Uredbe o vojnim sudovima od 24.V. 1944.g., pa se radi toga na osnovu čl. 16 i 17 citirane Uredbe i čl. 1 Uredbe o nadopuni Uredbe o vojnim sudovima proglašuju ratnim zločincima i narodnim neprijateljima i

osudjuju:

 1. BUDAK dr. MILE. 2. RUKAVINA JURAJ “JUCO” i 3. VIDNJEVIČ IVANA, na kaznu smrti vješanjem, trajan gubitak gradjanske časti i konfiskaciju imovine u korist NOF-a,
 1. MANDIĆ dr. NIKOLA. 5. MAKANEC dr. JULIJE. 6. STEINFEL NIKOLA i 7. CANKT dr. PAVAO. na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak gradjanske časti i konfiskaciju imovine u korist NOF-a.
 1. MEŠIC ADEMAGA na kaznu doživotne robije, trajan gubitak gradjanske časti i konfiskaciju imovine u korist NOF-a,
 1. MILIĆ LAVOSLAV i 10. NARDELLI dr. BRUNO na kaznu od 20 /dvadeset/ godina robije, trajan gubitak gradjanskih časti i konfiskaciju imovine u korist NOF-a

Ova presuda je izvršna.

OBRAZLOŽENJE

Sud je kod donošenja presude stao na stanovište, da su svi optuženi kao visoki funkcioneri ustaškog pokreta t.zv. vlade zločinca Pavelića vršili zločine kao pokretači, organizatori i naredbodavci masovnih ubijanja, mučenja, prisilnog iseljivanja, odvodjenja na prisilan rad i u logore stanovništva, te paleža, uništavanja i pljačke narodne imovine. Ovo važi za sve optužene osim Milica i Nardelli-a.


Zločinačka djela optuženih smatra sud dokazanim njihovim priznanjem, notornim činjenicama kao i samim položajem i dužnostima, koje su optuženi zauzimali u terorističkom ustaškom sistemu, kao i s obzirom na objektivni učin njihovog djelovanja.


Sud nije mogao uvažiti način obrane optuženih svaljivanjem odgovornosti na druge, jer je notorno da su optuženi s obzirom na visoke položaje koje su zauzimali direktno odgovorni za ta djela.


Kod optuženog Mešića sud nije mogao preko jedne činjenice, a to je u tome da ga smatra zaostalim čovjekom i kao takav on, izgleda, do danas nije shvatio što je bio. Uzevši u obzir to, sud je našao da ima mjesta da se smrtna kazna zamijeni manjom.


Optuženi Milić je teški zločinac, ali on u jednu ruku nije iskorištavao svoj položaj, a bio je jedini koji je imao smjelosti da kaže “ja sam kriv”. To njegovo priznanje prevagnulo je, te je sud donio odluku da ima mjesta da se smrtna kazna zamijeni blažom kaznom.

Optuženi Nardelli išao je u Dalmaciju u vrijeme kad su njemačke horde vršile grozne pokolje. Onaj čovjek koji je u to vrijeme imao smjelosti, da vrši civilnu upravu u Dalmaciji treba da odgovara. Medjutim uzeto mu je od suda u obzir, da je otišao u Dalmaciju pod ličnim pritiskom Pavelića, pa mu je to uzeto kao olakšavajuća okolnost.


Presuda je izrečena obzirom na težini počinjenih krivičnih djela optuženih kao prema
stepenu krivične odgovornosti pojedinih optuženih.

Smrt fašizmu - Sloboda narodu!

Zapisničar: Predsjedatelj vijeća pukovnik:

Radan Dr. Oto v.r. Hmčević Josip v.r.

Točnost prijepisa ovjerava:
Sekretar Vojnog suda II. Arm. poručnik:
Marijan Ružić

Gradski narodni odbor u Zagrebu
Odjel za narodnu imovinu
Broj: 37212/46

Kopija, strojopis
Državni arhiv u Zagrebu, 0878, 4778.

4 thoughts on “Presuda Vojnog suda II. JA u Zagrebu visokim dužnosnicima NDH

 1. Užasno je čitati ove optužbe pune laži ikleveta. Kada bi se uporedili podaci Popisa pučanstva prije osnivanja NDH koji su javno dostupni vidjelo bi se da te silne tisuće žrtava” ne drže vodu.
  Radi se jednostavno o obglavljivanju hrvatskoga nacionalnoga bića ubijanjem intelektualaca čiji je jedini krimen bio što su radili na dobrobit svojega naroda i svoje države.
  Uporedi li se broj žrtava po raznim jamama i provalijama diljem Slovenije i Hrvatske kjao i cijelim tijekom Križnoga puta, vidjet će se sve ogromne razmjere zločuna partizana, kvazi osloboditelja koji su po završetku rata pobili više Hrvata i pripadnika drugih naroda, državljana Hrvatske nego li sve žrtve rata stradale u njegovom trajanju od 1941. do 1945.
  Žalosno je da u samostalnoj i slobodnoj Hrvatskoj mladež ne zna za povijest pisanu objektivno, da istraživači koji na osnovu arhivske građe opovrgavaju ove monstruozne optužbe ne mogu objavljivati svoje rezultate ili ih objavljuju u nedovoljnoj mjeri.
  Sve to je moguće jer u Hrvatskoj vladaju unuci krvavih osloboditelja. Oni žale za Jugoslavijom i ne vole Hrvatsku. Vole vlast i novac, a Domovinski rat i branitelje potiskuju u drugi plan, podilaze “komšiluku” zbog ruku etno biznismena koje im podupiru klimavu vladu.
  Dobro je da se makar na društvenim mrežama obbjavljuju postovi poput ovoga.
  Pametni ljudi će na osnovu statističkih podataka ugotoviti nebuloze oko “hiljada i hiljada poklanih i pobijenih”.I , last bat not liest, Tito je u društvu najvećih zločinaca na svijetu, dokazano btisućama i tisućama pronađenih posmrtnih ostataka žrtava njegove “epopeje”, a Poglavnika Paavelića u tom zločinačkom društvu nitko i nigdje vidio i pročitao nije.

  1. Poštovana gospođo Katice, drago nam je čuti da ste zadovoljni našom mrežnom stranicom
   epovijest, upravo naša svrha je promovirati istine i skrivene dijelove hrvatske povijesti.

  2. Šta je najgore djeca tih SUDACA i danas sude i vode Pravni Fakultet.Rezultati su vidljivi!!!

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)